Politechnika Krakowska – Badania Reduxco

Politechnika Krakowska – Badania Reduxco

Badania Reduxco wykonane przez Politechnikę Krakowską potwierdziły:

  • zmniejszenie zużycia paliwa do 7%,
  • zmniejszenie stężenia tlenków azotu (NOx) do 21%,
  • zmniejszenie emisji cząstęk stałych (PM) do 27%.