Dentons Tax Day z udziałem Dagas

Dentons Tax Day z udziałem Dagas

26 października 2023 roku odbyła się Konferencja Dentons Tax Day, która miała na celu stworzenie platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń między ekspertami kancelarii Dentons, przedstawicielami biznesu oraz nauki, aby poszerzać horyzonty i podnosić kwalifikacje w zakresie podatków.

Jednym z prelegentów była dr inż. Paulina Lipińska-Palka, Manager R&D w Deltima Sp. z o.o.

Dentons Tax Day to wyjątkowa okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz rozwijania kompetencji w obszarze podatków. Oprócz wystąpienia wprowadzającego organizatorzy przygotowali pięć merytorycznych paneli poświęconych wyjątkowo istotnym, a jednocześnie złożonym zagadnieniom podatkowym na poziomie regulacji międzynarodowych i lokalnych:

  • Co przyniosą zmiany w międzynarodowym prawie podatkowym
  • Jakie są trendy i planowane zmiany z zakresu podatku u źródła WHT?
  • Czego można się nauczyć z doświadczeń w obszarach kontroli cen transferowych i rozwiązywania sporów TP?
  • Jakie wyzwania w obszarze podatków pośrednich niosą ze sobą KSeF oraz CBAM?
  • Jakie są obecne perspektywy dla dotacji i instrumentów podatkowych?

Konferencję otworzyli wystąpieniem wprowadzającym dr Monika Laskowska, Centrum Analiz i Studiów Podatkowych, SGH. Panele poprowadzili Cezary Przygodzki, Dariusz Stolarek, dr Michal Bernat, Dagmara Cisowska, Mateusz Machalski, Aleksandra Rutkowska.