Kim jesteśmy?

Dagas Sp. z o.o. (powstała w 2009 r.) jest spółką technologiczną, specjalizującą się w technologiach zielonych.
Jesteśmy właścicielami wielu patentów i nagród.

Nasza Spółka specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie oczyszczenia ścieku, aktywacji spalania paliw stałych, technologii wodorowych, robotyki oraz sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ML) i przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data).

Oferujemy szeroką gamę produktów: gotowe systemy biologicznego oczyszczenia ścieku, pozyskiwania wodoru i magazynowania go w wodorkach metali jako magazynach energii, zmniejszania emisji CO2 poprzez technologię zmniejszania napięcia powierzchniowego podczas spalania paliw stałych oraz oprogramowanie dla przedsiębiorstw, narzędzia analityczne, systemy wspomagania decyzji oraz platformy e-commerce, wykorzystujące personalizację algorytmiczną.

Nasza Spółka prowadzi również działalność konsultingową, pomagając Klientom we wdrażaniu wysokich technologii do gospodarki oraz podnoszeniu mediany cyfrowej transformacji i optymalizacji procesów biznesowych.

Misja Spółki

Naszą misją jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które umożliwiają firmom z różnych sektorów gospodarki osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i maksymalizację ich potencjału poprzez wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologii.

Wizja Spółki

Dążymy do bycia liderem w dziedzinie innowacyjnych technologii obszaru wody, wodoru, paliw stałych oraz sztucznej inteligencji. Realizujemy to poprzez ustanawianie standardów dla przyszłości przemysłu opartego na standardach ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) i będąc pierwszym wyborem dla firm poszukujących przemyślanych i skutecznych rozwiązań technologicznych.

Kultura korporacyjna

Nasza Spółka promuje kulturę otwartości, innowacyjności i ciągłego doskonalenia. Zachęcamy naszych pracowników do kreatywnego myślenia, eksperymentowania i dzielenia się wiedzą. Inwestujemy w rozwój zawodowy naszego zespołu i wspieramy zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Współpracujemy z liderami w obszarach naszej aktywności.

Zrównoważony rozwój

Firma przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Staramy się minimalizować ślad węglowy naszych operacji, a także angażujemy się w różnorodne inicjatywy mające na celu wspieranie edukacji technologicznej i dostęp do technologii w mniej rozwiniętych społecznościach.

Kluczowe osiągnięcia

Nasza firma od początku realizuje cele zrównoważonego rozwoju, wpierając innowacyjnie projekty, otwiera nowe obszary poprawiające jakość życia.
Nasza technologia ReduxCo obniża emisyjność produktów spalania paliw kopalnych oraz ogranicza ich zużycie.

Strategia rynkowa

Dagas Sp. z o.o. koncentruje się wdrażaniu swoich rozwiązań oraz rozwijaniu partnerstw strategicznych z kluczowymi graczami w różnych branżach, a także na ciągłym rozwoju swoich produktów w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku. Przywiązujemy wielką wagę do słuchania Naszych Klientów i dostosowywania oferty do ich unikalnych wyzwań.