ODSIARCZANIE SPALIN

REDUSOX – redukcja tlenków siarki

Półsuche odsiarczanie amoniakowe REDUSOX jest alternatywą dla mokrych skruberów i spełnia wymagania Dyrektywy 2010/75/EU zapewniając stopień odsiarczania gazów spalinowych o co najmniej 96 procent.

Główne zalety zastosowania REDUSOX:

  • Niższe koszty kapitałowe i eksploatacyjne.
  • Prosty schemat technologiczny, brak ścieków.
  • Produktem końcowym jest nawóz – proszek siarczanu amonu.
  • Sprzedaż nawozu rekompensuje zakup sorbentu.
  • Metoda pozwala ograniczyć emisję SO2 prawie do 100%.