OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

samoczynne procesy oczyszczania ścieków

Proces biologicznego oczyszczania ścieków, opracowany przez Naszą Spółkę, zastępuje tradycyjne systemy oparte na osadzie czynnym czy mikroorganizmach unieruchomionych na zróżnicowanych typach złóż o rozwiniętej powierzchni, np. złożach obrotowych.

Proces może znaleźć zastosowanie w oczyszczaniu ścieków przemysłowych, rolniczych, komunalnych, bytowych jak również wody deszczowej.

Oczyszczalnia jest dostarczana do inwestora w formie modułowej i stanowi zblokowany obiekt inżynieryjny (niezwiązany na stałe z gruntem), który może zostać posadowiony w dowolnym miejscu, przygotowanym zgodnie z wytycznymi wykonawcy.

Główne cechy użytkowe:

  • Niskie zużycie prądu oraz możliwość zamówienia układu niezależnego energetycznie.
  • Brak emisji odorów, bioareozoli, hałasów.
  • Brak osadów ściekowych wymagających utylizacji.

Skuteczność biologicznego oczyszczania ścieków została zmaksymalizowana poprzez zwiększenie liczby ogniw biocenotycznych spełniających rolę przenośnika biologicznego. Proces postępuje w sposób ciągły, rozwijając stopniowo kolejne procesy biologiczne za pośrednictwem coraz bardziej złożonych organizmów, które tworzą poszczególne poziomy troficzne.

Pliki do ściągnięcia

Oczyszczalnie ścieków – karta produktu

PLIK PDF (0,7 MB)