REDUXCO

aktywator węgla – dodatek katalityczny do paliw płynnych (olej napędowy)

Aktywator REDUXCO wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w różnego rodzaju kotłach instalacji wytwarzających energię cieplną.

W ramach projektu badawczo-rozwojowego firma Dagas opracowała i wprowadziła do produkcji dodatki katalityczne do paliw płynnych wraz z metodą ich dozowania. Przeprowadzone w warunkach rzeczywistych testy potwierdziły ich dodatni wpływ na proces spalania paliwa.

Zgodnie z założeniami projektu potwierdzono brak negatywnego wpływu opracowanego dodatku na właściwości fizyko-chemiczne paliwa – benzyna bezołowiowa z dodatkiem opracowanego aktywatora zachowuje zgodność z normą PN-EN 228+A1:2017-06/Ap1.

W przypadku węgla:

W procesie heterogennego spalania węgla następuje zwiększenie szybkości spalania, co przyczynia się do wyższego stopnia wypalenia węgla. Dodatkowo poprawia się promieniowanie cząstek węgla po ściankach paleniska, co skutkuje zwiększoną absorpcją ciepła w palenisku i ogranicza odprowadzanie ciepła z paleniska.

Efektem tego jest obniżenie temperatury gazów spalinowych. Proces ten również przyczynia się do zmniejszenia ilości tlenu potrzebnego do efektywnego spalania węgla, redukując współczynnik alfa, co prowadzi do zmniejszenia strat ciepła ze spalinami. Osiągana jest znacząca oszczędność paliwa, zależna od przedmiotu spalania, wynosząca od 3,5 do 6%. Umożliwia to całkowite spalanie CO do CO2 i redukcję emisji CO2, zgodnie z redukcją zużycia paliwa, także w przedziale od 3,5 do 6%.

W przypadku oleju napędowego:

 • zmniejszenie zużycia paliwa od 6,6% do 8,6% w stosunku do bazowego poziomu zużycia paliwa (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
 • zmniejszenie emisji niespalonych węglowodorów (THC) od 46% do 56% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
 • zmniejszenie emisji tlenku węgla (CO) od 18,6% do 21,5% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego),
 • zmniejszenie emisji cząstek stałych (PM) od 13,5% do 17,5% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego),
 • zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx) od 1,8% do 6,7% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
 • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) od 1% do 19,3% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
 • zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx) od 1,9% do 4,8% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).

W przypadku benzyny bezołowiowej:

 • zmniejszenie zużycia paliwa od 4,8% do 8,4% w stosunku do bazowego poziomu zużycia paliwa (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
 • zmniejszenie emisji niespalonych węglowodorów (THC) od 21,2% do 22,5% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
 • zmniejszenie emisji tlenku węgla (CO) od 7,7% do 12,7% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego),
 • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) od ok. 0,7% do ok. 3% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
 • zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx) od 1,8% do 6,7% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).

Zgodnie z założeniami projektu potwierdzono brak negatywnego wpływu opracowanego dodatku na właściwości fizyko-chemiczne paliwa – olej napędowy z dodatkiem opracowanego aktywatora będzie zachowywał zgodność z normą EN 590: 2013+A1:2017.


Elektrownie

Aktywator REDUXCO – wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliwa w różnego rodzaju kotłach energetyki zawodowej. REDUXCO nie jest toksyczny i nie jest szkodliwy dla zdrowia i środowiska, działa jak inhibitor korozji. Główne zalety zastosowania katalizatora REDUXCO:

 • Zmniejszenie zużycia paliwa od 2-6 %.
 • Zmniejszenie emisji gazów szkodliwych CO, CO2, SOx, NOx.
 • Utrzymanie powierzchni grzewczych kotła w dobrym stanie.
 • Zwiększenie sprawności kotła i stabilizacja procesu spalania.
 • REACH ECH 01-2119406877-30-0000, liczne patenty.

Elektrociepłownie

Aktywator REDUXCO przyspiesza proces spalania, czego efektem jest zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji gazów szkodliwych. Powoduje w maksymalnym stopniu dopalanie się paliwa. Główne zalety zastosowania:

 • Zmniejszenie zużycia paliwa od 3-10 %.
 • Zmniejszenie emisji gazów szkodliwych CO, CO2, SOx, NOx.
 • Utrzymanie powierzchni grzewczych kotła w dobrym stanie.
 • Zwiększenie sprawności kotła i stabilizacja procesu spalania.
 • Możliwość spalania paliwa o gorszych parametrach.

Cementownie

Wdrożenia technologii REDUXCO w piecach cementowych przynosi wymierne korzyści zmniejszenia zużycia paliwa oraz poprawy jakości produktu. Nasza firma prowadziła wdrożenia w Polsce, Chorwacji i Wietnamie, poniżej główne zalety zastosowania REDUXCO w cementowniach:

 • Zmniejszenie zużycia paliwa.
 • Możliwość spalania paliwa o gorszych parametrach.
 • Polepszenie jakości produktu końcowego.
 • Zmniejszenie użycia energii na potrzeby własne.
 • Zwiększenie ilości surowca wsadowego.

Transport samochodowy

Bardzo łatwe zastosowanie REDUXCO bezpośrednio do paliwa np. w czasie tankowania, powoduje zmniejszenie zużycia paliwa oraz odczuwalny wzrost mocy silnika jak również zmniejszenie dymienia przy pracy silnika na niskich obrotach. Główne zalety zastosowania REDUXCO:

 • Zmniejszenie zużycia paliwa do 12%.
 • Zmniejszenie emisji cząstek stałych PM do 74%.
 • Zmniejszenie emisji tlenku węgla (CO) do 90%.
 • Zmniejszenie emisji niespalonych węglowodorów (THC) do 40%.
 • Katalizator REDUXCO nie zmnienia właściwości fizyko-chemicznych paliwa.

Transport morski

Aktywator REDUXCO testowany był na następujących jednostkach floty PŻM m/s „GIEWONT”, m/s „IRMA”, m/s „IRYDA”, m/s „ISADORA”, m/s „ISOLDA”, od wrzesień 2010 do styczeń 2014. Wyniki badań przedstawiamy poniżej:

 • Średnie zmniejszenie zużycia paliwa 4,45%.
 • Zmniejszenie zużycia paliwa podczas manewrów 6,22%.
 • Zmniejszenie zużycia paliwa podczas ruchu marszowego 3,5%.
 • Stwierdzono wyraźną poprawę stanu technicznego silników morskich.
 • Stwierdzono całkowity zanik awarii układów wtryskowych paliwa.
TV BIZNES – materiał informacyjny – katalizator REDUXCO

Pliki do ściągnięcia

ReduxCO – folder PL

PLIK PDF (2,7 MB)

ReduxCO – folder EN

PLIK PDF (2,6 MB)

ReduxCO – folder FR

PLIK PDF (2,6 MB)

ReduxCO – folder RU

PLIK PDF (1,8 MB)

ReduxCO – Politechnika Krakowska – wyniki badań 2019

PLIK PDF (5,4 MB)

ReduxCO – Politechnika Krakowska – wyniki badań 2021

PLIK PDF (7,5 MB)

ReduxCO – ocena wpływu na procesy spalania – kotły TPP-210

PLIK PDF (0,3 MB)

ReduxCO – ocena wpływu na procesy spalania – kotły WR-25

PLIK PDF (0,8 MB)

ReduxCO – analiza na podstawie danych PŻM Szczecin

PLIK PDF (0,7 MB)

ReduxCO – raport Cement Kilns ENG – 2015

PLIK PDF (0,3 MB)