• slidebg1
  The future of technology
  DAGAS
  REDUXCO // PYROLIZA // BIORUSTER
 • slidebg1
  efektywne spalanie
  Elektrownie // Ciepłownie // Transport // Przemysł
 • slidebg1
  Optymalizacja spalania
 • slidebg1
 • NEWS AKTUALNOŚCI

  W ramach projektu B+R opracowaliśmy i wprowadziliśmy do produkcji dodatki katalityczne do benzyny bezołowiowej oraz do oleju napędowego wraz z metodą ich dozowania. Przeprowadzone w warunkach rzeczywistych testy potwierdziły ich dodatni wpływ na proces spalania paliwa.
  Od maja prowadzimy wdrożenie w cementowniach grupy PT Semen Indonesia w miejscowościach Tuban i Tonasa. Wspólnie z cementowniami opracowaliśmy technologię umożliwiająca zwiększenie wydajności produkcyjnych. Dzięki naszej technologii Indonezia będzie mogła zwiększyć ilość produkowanego cementu. Technologia Dagas pozwala znacznie zmniejszyć ilość emisji szkodliwych gazów oraz oszczędność paliw.
  W maju w Fabryce Urządzeń Mechanicznych FUM została uruchomiona nowoczesna linia produkcyjna do malowania proszkowego. Jakość otrzymywanych produktów pozwala spełnić oczekiwania czołowych producentów EU oraz rynku krajowego.
  FUM w Warce przekształciła się z producenta obrabiarek w przemyśle ciężkim na ośrodek badawczo-rozwojowy dla nowych technologii w dziedzinie spalania, energetyki, ekologii oraz chemii. Rozpoczynamy kolejny etap modernizacji FUM.
  Nasza firma poraz kolejny została laureatem programu Ministerstwa Środowiska GreenEvo prezentując technologię termicznej utylizacji odpadów DAGAS NT/WT. Projekt GreenEvo promuje polskie technlogie pro-ekologiczne za granicą Polski.
  W październiku już po raz drugi uczestniczyliśmy w misji handlowej w Australii gdzie mieliśmy możliwość zaprezentowania naszych technologii. Na targach ALL-ENERGY AUSTRALIA 2014 w Melbourne największe zainteresowanie było technologią REDUXCO.

  DAGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  realizuje projekt o nr RPLD.01.02.02-10-0049/18-00
  pt. „ Opracowanie przez Dagas Sp. z o.o. innowacyjnych modyfikatorów spalania do paliw silnikowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

  Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

  Cel projektu: opracowanie innowacyjnych uniwersalnych dodatków katalitycznych do oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej, możliwych do zastosowania w silnikach spalinowych o różnych konstrukcjach, pełniących funkcję katalizatorów ograniczających osadzanie sadzy i substancji smolistych, zapewniających ich dopalanie oraz obniżających emisję niepożądanych substancji, w tym tlenku węgla, cząstek stałych, niespalonych węglowodorów oraz rozpuszczalnych cząstek organicznych do atmosfery, a jednocześnie poprawiających wydajność procesów spalania i obniżających zużycie stosowanych paliw.

  Okres realizacji: od 01.02.2019 do 30.06.2021

  Nazwa Beneficjenta: Dagas Sp. z o.o.

  Wartość projektu: 7 189 890,00 zł

  Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 345 375,00 zł

  DAGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  realizuje projekt o nr POIR.02.03.02-14-0061/18
  pt. „Opracowanie technologii usprawnienia procesu spalania w kotłach spalających biomasę słabej jakości”
  Projekt współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
  w ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP


  Celem projektu jest opracowanie technologii usprawnienia procesu spalania w kotłach spalających biomasę słabej jakości (o dużej zawartości wilgoci i niejednorodnym składzie), która stanowić będzie nowy produkt (usługę) w ofercie handlowej DAGAS.

  Rezultatem projektu będzie nowa usługa bazująca na opracowanej w projekcie technologii usprawnienia procesu spalania wraz z składem chemicznych modyfikatora spalania, dedykowanego, do instalacji opalanych biomasą słabej jakości. W zależności od stanu technicznego instalacji i jakości stosowanego paliwa, oszczędności wynikające ze zużycia surowców energetycznych (biomasa słabej jakości) przy generowaniu analogicznej wielkości ciepła będą wynosić ok. 5%.

  Wartość projektu: 489 774, 95 zł

  Dofinansowanie projektu z UE: 338 462, 25 zł


  DAGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Dotacja na kapitał obrotowy dla Dagas Sp. z o.o. nr POIR.03.04.00-14-0098/20. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

  Dofinansowanie projektu z UE: 67 582,44zł. Okres realizacji 2020.07.01 - 2021.09.30  W ramach realizacji projektu o nr RPLD.01.02.02-10-0049/18-00


  Przeprowadzono szereg badań, których efektem jest nowsza, udoskonalona formuła aktywatora REDUXCO pozwalająca osiągnąć jeszcze lepsze niż dotychczas efekty proekologiczne.
  W wyniku przeprowadzonych badań przez zespół badawczy opracowany skład aktywatora REDUXCO pozwalający osiągnąć oszczędności w spalaniu paliwa i radykalnie zmniejszyć emisję szkodliwych gazów i cząstek stałych.
  Projekt badawczy był realizowany na terenie aglomeracji łódzkiej. Zastosowanie aktywatora REDUXCO podczas prób badawczych wykazało wiele oszczędności, które przekładają się, na zmniejszenie kosztów funkcjonowania transportu w komunikacji miejskiej. W wyniku wielu prób badawczych uzyskano bardzo wysoką redukcję (rzędu 20%-40%) emisji szkodliwych gazów i cząstek stałych, które tworzą zjawisko smogu.
  Podczas realizacji projektu uzyskano też zadawalające wyniki (redukcja rzędu kilku procent) w zakresie oszczędności paliwa.
  Uzyskane w ramach projektu badawczego wyniku pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że zastosowanie aktywatora REDUXCO w znaczący sposób przyczynia się do zmniejszenia kosztów finansowych funkcjonowania służb komunalnych i komunikacji miejskiej oraz drastycznie obniża szkodliwe skutki spalania paliw ciekłych przez pojazdy służb miejskich.

  NASZ ZESPÓŁ

  najlepsi z najlepszych !!!

  Szukasz pracy?

  Wyślij do nas swoje CV !!!

  nasi PARTNERZY

  zapraszamy firmy do współpracy !!!

  Swiss Chemical Solution

  FRANCE, SWISS, POLAND

  Małgorzata Francisci, Jean-Philippe Franisci
  Tel: +33 (0) 493 802 519 Mob: +33 (0) 610 349 059
  email: reduxco.france@orange.fr

  PST Sp. z o.o.

  ŻEGLUGA MORSKA

  Tadeusz Michalski - Pełnomocnik Zarządu
  Tel:+48 693 105 112
  email: tsmichalski@gmail.com

  МНФ

  UKRAINA

  14000, Украина, г. Чернигов, вул. Воровского, 10
  Tel:+380 675064922, +380 673171457
  mnfreduxco@gmail.com

  TSQ

  VIETNAM

  TSQ Global Investment and Technology Solution
  Tel: +84 (0) 41 466804738
  email: info@tsqglobal.com

  BIOCOL ENERGY

  CANADA, USA

  Darryl Laing
  Tel: +1 (416) 891 2509
  email: info@biocolenergy.com

  YPM Mining House

  Republic of South Africa

  Mark Mungal
  Tel: +27 763 721 222
  email: mark@ypmhouse.co.za

  nasi KLIENCI

  firmy w których zastosowanie znalazły technologie DAGAS

  DOWNLOAD

  pliki, prezentacje
  Prezentacja REDUXCO
  Prezentacja PYROLIZA
  Prezentacja BIORUSTER
  REDUXCO - badania na silnikach
  REDUXCO - badania na kotle WR-25
  REDUXCO - zastosowanie w silnikach morskich (statki, barki, holowniki)
  REDUXCO - zastosowanie w cementowniach
  REDUXCO - badania na kotle TPP-200

  POSZUKUKJEMY PARTNERÓW !!!

  International partners wanted !!!

  AKTYWATOR REDUXCO

  efektywność spalania

  DODATEK KATALITYCZNE DO PALIW

  DODATKI KATALITYCZNE DO PALIW - Aktywator REDUXCO - W ramach projektu b+r firma Dagas opracowała i wprowadziła do produkcji dodatki katalityczne do benzyny bezołowiowej oraz do oleju napędowego wraz z metodą ich dozowania. Przeprowadzone w warunkach rzeczywistych testy potwierdziły ich dodatni wpływ na proces spalania paliwa.
   W przypadku benzyny bezołowiowej:
  • zmniejszenie zużycia paliwa od 4,8% do 8,4% w stosunku do bazowego poziomu zużycia paliwa (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
  • zmniejszenie emisji niespalonych węglowodorów (THC) od 21,2% do 22,5% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
  • zmniejszenie emisji tlenku węgla (CO) od 7,7% do 12,7% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego),
  • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) od ok. 0,7% do ok. 3% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
  • zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx) od 1,8% do 6,7% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
  • Zgodnie z założeniami projektu potwierdzono brak negatywnego wpływu opracowanego dodatku na właściwości fizyko-chemiczne paliwa - benzyna bezołowiowa z dodatkiem opracowanego katalizatora zachowuje zgodność z normą PN-EN 228+A1:2017-06/Ap1.
  W przypadku oleju napędowego:
  • zmniejszenie zużycia paliwa od 6,6% do 8,6% w stosunku do bazowego poziomu zużycia paliwa (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
  • zmniejszenie emisji niespalonych węglowodorów (THC) od 46% do 56% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
  • zmniejszenie emisji tlenku węgla (CO) od 18,6% do 21,5% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego),
  • zmniejszenie emisji cząstek stałych (PM) od 13,5% do 17,5% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego),
  • zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx) od 1,8% do 6,7% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
  • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) od 1% do 19,3% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
  • zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx) od 1,9% do 4,8% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
  Zgodnie z założeniami projektu potwierdzono brak negatywnego wpływu opracowanego dodatku na właściwości fizyko-chemiczne paliwa - olej napędowy z dodatkiem opracowanego katalizatora będzie zachowywał zgodność z normą EN 590: 2013+A1:2017.

  ELEKTROWNIE

  Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliwa w różnego rodzaju kotłach energetyki zawodowej. Katalizator REDUXCO nie jest toksyczny i nie jest szkodliwy dla zdrowia i środowiska, działa jak inhibitor korozji. Główne zalety zastosowania katalizatora REDUXCO:
  • Zmniejszenie zużycia paliwa od 2-6 %.
  • Zmniejszenie emisji gazów szkodliwych CO, CO2, SOx, NOx.
  • Utrzymanie powierzchni grzewczych kotła w dobrym stanie.
  • Zwiększenie sprawności kotła i stabilizacja procesu spalania.
  • REACH ECH 01-2119406877-30-0000, liczne patenty.

  ELEKTROCIEPŁOWNIE

  Katalizator REDUXCO przyspiesza proces spalania czego efektem jest zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji gazów szkodliwych. Powoduje w maksymalnym stopniu dopalanie się paliwa. Główne zalety zastosowania:
  • Zmniejszenie zużycia paliwa od 3-10 %.
  • Zmniejszenie emisji gazów szkodliwych CO, CO2, SOx, NOx.
  • Utrzymanie powierzchni grzewczych kotła w dobrym stanie.
  • Zwiększenie sprawności kotła i stabilizacja procesu spalania.
  • Możliwość spalania paliwa o gorszych parametrach.

  TRANSPORT SAMOCHODOWY

  Bardzo łatwe zastosowanie REDUXCO bezpośrednio do paliwa np. w czasie tankowania, powoduje zmniejszenie zużycia paliwa oraz odczuwalny wzrost mocy silnika jak również zmniejszenie dymienia przy pracy silnika na niskich obrotach. Główne zalety zastosowania REDUXCO:
  • Zmniejszenie zużycia paliwa do 12%.
  • Zmniejszenie emisji cząstek stałych PM do 74%.
  • Zmniejszenie emisji tlenku węgla (CO) do 90%.
  • Zmniejszenie emisji niespalonych węglowodorów (THC) do 40%.
  • Katalizator REDUXCO nie zmnienia właściwości fizyko-chemicznych paliwa..

  TRANSPORT MORSKI

  Katalizator REDUXCO testowany był na następujących jednostkach floty PŻM m/s "GIEWONT", m/s "IRMA", m/s "IRYDA", m/s "ISADORA", m/s "ISOLDA", od wrzesień 2010 do styczeń 2014. Wyniki badań przedstawiamy poniżej:
  • Średnie zmniejszenie zużycia paliwa 4,45%.
  • Zmniejszenie zużycia paliwa podczas manewrów 6,22%.
  • Zmniejszenie zużycia paliwa podczas ruchu marszowego 3,5%.
  • Stwierdzono wyraźną poprawę stanu technicznego silników morskich.
  • Stwierdzono całkowity zanik awarii układów wtryskowych paliwa.

  CEMENTOWNIE

  Wdrożenia technologii REDUXCO w piecach cementowych przynosi wymierne korzyści zmniejszenia zużycia paliwa oraz poprawy jakości produktu. Nasza firma prowadziła wdrożenia w Polsce, Chorwacji i Vietnamie, poniżej główne zalety zastosowania REDUXCO w cementowniach:
  • Zmniejszenie zużycia paliwa.
  • Możliwość spalania paliwa o gorszych parametrach.
  • Polepszenie jakości produktu końcowego.
  • Zmniejszenie użycia energii na potrzeby własne.
  • Zwiększenie ilości surowca wsadowego.

  SILNIKI DIESEL / SILNIKI MORSKIE

  Rewelacyjne wyniki badań na silnikach spalinowych

  PYROLIZA NT WT

  nisko i wysoko temperaturowa

  PYROLIZA DAGAS NT

  PYROLIZA DAGAS NT/WT jest termiczną metodą utylizacji odpadów bez dostępu tlenu. Technologia ma bardzo szerokie zastosowanie, przystosowana jest do pracy ciągłej. Główne zastosowanie PYROLIZY DAGAS NT/WT:
  • Brak emisji gazów szkodliwych w procesie utylizacji odpadów.
  • Produkcja energii elektrycznej z gazów odpadowych.
  • Praca w warunkach podciśnienia, gazy nie wydostają się na zewnątrz.
  • Komercyjne wykorzystanie produktów po utylizacji odpadów.
  • Opatentowane rozwiązania zwiększenia efektywności utylizacji.


  PYROLIZA DAGAS WT

  Pyroliza wysoko temperaturowa przeznaczona jest głównie do utylizacji biomasy leśnej i agro oraz odpadów komunalnych. Oferowane rozwiązanie umożliwia produkcję prądu oraz energii cieplnej. Zalety pyrolizy DAGAS WT:
  • Produkcja energii elektrycznej z gazów odpadowych.
  • Praca w warunkach podciśnienia, gazy nie wydostają się na zewnątrz.
  • Brak emisji gazów szkodliwych w procesie utylizacji odpadów.
  • Minimalna ilość odpadu stałego po utylizacji.
  • Dodatkowe rozwiązania REDUXCO zwiększające wydajność instalacji.

  pyroliza DAGAS NT/WT

  TERMICZNA UTYLIZACJA ODPADÓW

  BIORUSTER

  bez kwasowe czyszczenie wyminników

  BIORUSTER - czyszczenie wymienników

  BIORUSTER to uniwersalna, skuteczna i całkowicie bezpieczna technologia chemicznego czyszczenia wymienników ciepła z produktów korozji oraz osadów wytrąconych z wody. Główne zalety zastosowania technologii BIORUSTER (in-situ):
  • Czyszczenie bez użycia kwasu solnego oraz bez demontażu wyminników.
  • Produkt BIORUSTER jest nie szkodliwy dla środowiska.
  • Właściwości bio-bójcze.
  • Szybkość i łątwość użycia technologii BIORUSTER.
  • Dopuszczenie do zasotosowania w elektrowniach jądrowych.

  zastosowania BIORUSTERA

  PONAD 700 wyczyszczonych instalcji przemysłowych i w obiektach mieszkalnych:
  • PRZEMYSŁ
   Mycie i trawienie instalacji oraz stacjonarnych wymienników ciepła.
  • KOTŁY CO
   Regeneracja i usuwanie osadów kamienia w kotłach grzewczych.
  • OBIEKTY MIESZKALNE
   Trawienie i usuwanie osadów kamienia w isntalacjach c.o. i c.w.u.
  • SZPITALE
   Usuwanie bakterii Legionelli, Staphyloccus, E.coli.

  czyszczenie bez kwasowe

  BIORUSTER

  ODSIARCZANIE SPALIN

  REDUSOX - redukcja tlenków siarki
  Półsuche odsiarczanie amoniakowe REDUSOX jest alternatywą dla mokrych skruberów i spełnia wymagania Dyrektywy 2010/75/EU zapewniając stopień odsiarczania gazów spalinowych o co najmniej 96%. Zalety zastosowania technologii REDUSOX:
  • Niższ koszty kapitałowe i eksploatacyjne.
  • Prosty schemat technologiczny, brak ścieków.
  • Produktem końcowym jest nawóz - proszek siarczanu amonu.
  • Sprzedaż nawozu rekompensuje zakup sorbentu.
  • Metoda pozwala ograniczyć emisję SO2 prawie do 100%.

  odsiarczanie spalin

  REDUSOX

  ODGAZOWYWANIE WODY

  fizyko-chemiczne odgazowanie wody
  Technologia odgazowania wody przeznaczona jest dla elektrociepłowni i nie wykorzystuje pary w procesie odgazowania. Główne zalety zasotosowania instalacji odgazowania DAGAS WG:
  • Poprawia sprawność systemów ciepłowniczych.
  • DAGAS WG nie wykorzystuje pary do odgazowania wody.
  • Długa żywotność sorbentu, szybka regenaracja.
  • DAGAS WG dostepne jest również w formie usługi.
  • Niskie koszty eksploatacji oraz koszty iwestycyjne.

  odgazowanie wody

  DAGAS WG 400/500/700/1000/1500

  BIOREMEDIACJA utylizacja odpadów

  usuwanie odpadów za pomocą żywych mikroorganizmów
  Bioremediacja jest metodą usuwania zanieczyszczeń organicznych przy udziale mikroorganizmów metodą in-situ czyli w miejscu ich powstawania bez konieczności przenoszenia zanieczyszczeń. Główne zastosowanie bioremediacji:
  • Utylizacja wysypisk komunalnych, zmniejszenie objętości do 50%.
  • Usuwanie substancji ropopochodnych z gleby i zbiorników wodnych.
  • Bardzo szybki proces rozkładu substancji organicznych (30-120 dni).
  • Eliminacja zapachów i odorów a także gryzoni i robactwa.
  • Rekultywacja wysypisk komunalnych do dowolnego wykorzystania.

  przedpaleniska dla kotłów

  DAGAS PP 1MW/5MW/10MW/20MW

  PRZEDPALENISKA dla kotłów

  palniki na paliwa stałe
  Technologia DAGAS PP umożliwia bezpośrednie spalenie biomasy, torfu oraz węgla brunatnego z wykorzystaniem istniejącej struktury kotłowej. Działa niemal na wszystkich rodzajacha paliw alternatywnych.
  • Spalanie biomasy, torfu oraz węgla brunatnego
  • Technologia nie wymaga zmian w konstrukcji kotła.
  • Wykorzystanie istniejących kotłów.
  • Zastosowanie do kotłów parowych oraz grzewczych.
  • Niskie koszty eksploatacji.

  DAGAS sp. z o.o.

  nieskończone możliwości

  ul.Gośniewska 46, 05-660 Warka, POLSKA
  tel: +48 48 6672887, fax: +48 48 6672100

  Pytania ?

  info@dagas.pl

  Zadzwoń do nas

  +48 48 6672887

  Sprzedaż

  sales@dagas.pl

  Napisz do nas!