• slidebg1
  The future of technology
  DAGAS
  REDUXCO // PYROLIZA // BIORUSTER
 • slidebg1
  efektywne spalanie
  Elektrownie // Ciepłownie // Transport // Przemysł
 • slidebg1
  Optymalizacja spalania
 • slidebg1
 • NEWS AKTUALNOŚCI

  Firma Dagas prezentowała trzy zielone technologie:
  - Biologiczne oczyszczalnie ścieków
  - Aktywator procesów spalania Reduxco
  - Baterie wodorowe.
  Mieliśmy możliwość oficjalnej prezentacji naszej oczyszczalni biologicznej GPI oraz katalizatora REDUXO.
  Poza spotkaniami oficjalnymi min z Sandra Dokić, serbską wiceminister ochrony środowiska, przedstawicielami Izby Handlowej Serbii Dorde Andricem, przedstawicielami instytucji finansowych IFC Ary Naimanem , był to czas na rozmowy B2B , nowe doświadczenia i a w perspektywie długofalowe współprace i kontrakty.
  Misja gospodarcza zorganizowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ambasadą RP w Meksyku oraz Zagranicznym Biurem Handlowym PAIH w Meksyku dla laureatów programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii
  Z przyjemnością informujemy, że CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE uzyskało nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023 w kategorii: Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
  Od maja prowadzimy wdrożenie w cementowniach grupy PT Semen Indonesia w miejscowościach Tuban i Tonasa. Wspólnie z cementowniami opracowaliśmy technologię umożliwiająca zwiększenie wydajności produkcyjnych. Dzięki naszej technologii Indonezia będzie mogła zwiększyć ilość produkowanego cementu. Technologia Dagas pozwala znacznie zmniejszyć ilość emisji szkodliwych gazów oraz oszczędność paliw.
  Badania Reduxco wykonane przez Politechnikę Krakowską potwierdziły:
  - Zmniejsze zużycia paliwa do 7%
  - Zmniejszenie stężenia tlenków azotu (NOx) do 21%
  - Zmniejszenie emisji cząstęk stałych (PM) do 27%.
  W ramach projektu B+R opracowaliśmy i wprowadziliśmy do produkcji dodatki katalityczne do benzyny bezołowiowej oraz do oleju napędowego wraz z metodą ich dozowania. Przeprowadzone w warunkach rzeczywistych testy potwierdziły ich dodatni wpływ na proces spalania paliwa.
  Nasza firma poraz kolejny została laureatem programu Ministerstwa Środowiska GreenEvo prezentując technologię termicznej utylizacji odpadów DAGAS NT/WT. Projekt GreenEvo promuje polskie technlogie pro-ekologiczne za granicą Polski.

  DAGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  realizuje projekt o nr RPLD.01.02.02-10-0049/18-00
  pt. „ Opracowanie przez Dagas Sp. z o.o. innowacyjnych modyfikatorów spalania do paliw silnikowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

  Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

  Cel projektu: opracowanie innowacyjnych uniwersalnych dodatków katalitycznych do oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej, możliwych do zastosowania w silnikach spalinowych o różnych konstrukcjach, pełniących funkcję katalizatorów ograniczających osadzanie sadzy i substancji smolistych, zapewniających ich dopalanie oraz obniżających emisję niepożądanych substancji, w tym tlenku węgla, cząstek stałych, niespalonych węglowodorów oraz rozpuszczalnych cząstek organicznych do atmosfery, a jednocześnie poprawiających wydajność procesów spalania i obniżających zużycie stosowanych paliw.

  Okres realizacji: od 01.02.2019 do 30.06.2021

  Nazwa Beneficjenta: Dagas Sp. z o.o.

  Wartość projektu: 7 189 890,00 zł

  Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 345 375,00 zł

  DAGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  realizuje projekt o nr POIR.02.03.02-14-0061/18
  pt. „Opracowanie technologii usprawnienia procesu spalania w kotłach spalających biomasę słabej jakości”
  Projekt współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
  w ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP


  Celem projektu jest opracowanie technologii usprawnienia procesu spalania w kotłach spalających biomasę słabej jakości (o dużej zawartości wilgoci i niejednorodnym składzie), która stanowić będzie nowy produkt (usługę) w ofercie handlowej DAGAS.

  Rezultatem projektu będzie nowa usługa bazująca na opracowanej w projekcie technologii usprawnienia procesu spalania wraz z składem chemicznych modyfikatora spalania, dedykowanego, do instalacji opalanych biomasą słabej jakości. W zależności od stanu technicznego instalacji i jakości stosowanego paliwa, oszczędności wynikające ze zużycia surowców energetycznych (biomasa słabej jakości) przy generowaniu analogicznej wielkości ciepła będą wynosić ok. 5%.

  Wartość projektu: 489 774, 95 zł

  Dofinansowanie projektu z UE: 338 462, 25 zł


  DAGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Dotacja na kapitał obrotowy dla Dagas Sp. z o.o. nr POIR.03.04.00-14-0098/20. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

  Dofinansowanie projektu z UE: 67 582,44zł. Okres realizacji 2020.07.01 - 2021.09.30  W ramach realizacji projektu o nr RPLD.01.02.02-10-0049/18-00


  Przeprowadzono szereg badań, których efektem jest nowsza, udoskonalona formuła aktywatora REDUXCO pozwalająca osiągnąć jeszcze lepsze niż dotychczas efekty proekologiczne.
  W wyniku przeprowadzonych badań przez zespół badawczy opracowany skład aktywatora REDUXCO pozwalający osiągnąć oszczędności w spalaniu paliwa i radykalnie zmniejszyć emisję szkodliwych gazów i cząstek stałych.
  Projekt badawczy był realizowany na terenie aglomeracji łódzkiej. Zastosowanie aktywatora REDUXCO podczas prób badawczych wykazało wiele oszczędności, które przekładają się, na zmniejszenie kosztów funkcjonowania transportu w komunikacji miejskiej. W wyniku wielu prób badawczych uzyskano bardzo wysoką redukcję (rzędu 20%-40%) emisji szkodliwych gazów i cząstek stałych, które tworzą zjawisko smogu.
  Podczas realizacji projektu uzyskano też zadawalające wyniki (redukcja rzędu kilku procent) w zakresie oszczędności paliwa.
  Uzyskane w ramach projektu badawczego wyniku pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że zastosowanie aktywatora REDUXCO w znaczący sposób przyczynia się do zmniejszenia kosztów finansowych funkcjonowania służb komunalnych i komunikacji miejskiej oraz drastycznie obniża szkodliwe skutki spalania paliw ciekłych przez pojazdy służb miejskich.

  NASZ ZESPÓŁ

  najlepsi z najlepszych !!!

  Szukasz pracy?

  Wyślij do nas swoje CV !!!

  DOWNLOAD

  pliki, prezentacje
  Prezentacja REDUXCO
  Prezentacja PYROLIZA
  Prezentacja BIORUSTER
  REDUXCO - badania na silnikach
  REDUXCO - badania na kotle WR-25
  REDUXCO - zastosowanie w silnikach morskich (statki, barki, holowniki)
  REDUXCO - zastosowanie w cementowniach
  REDUXCO - badania na kotle TPP-200
  REDUXCO - WIZUALIZACJA SPALANIA I TERMOWIZJA PŁOMIENIA W BADAWCZYM SILNIKU Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM ZASILANYM PALIWEM BAZOWYM I 3 PALIWAMI Z DODATKAMI”
  REDUXCO - Analiza wpływu nowego typu katalizatora do paliwa na parametry pracy silnika z zapłonem samoczynnym
  REDUXCO - Określenie wpływu nowego typu katalizatora do paliwa na zakoksowanie rozpylacza paliwa

  POSZUKUKJEMY PARTNERÓW !!!

  International partners wanted !!!

  AKTYWATOR REDUXCO

  efektywność spalania

  DODATEK KATALITYCZNE DO PALIW

  DODATKI KATALITYCZNE DO PALIW - Aktywator REDUXCO - W ramach projektu b+r firma Dagas opracowała i wprowadziła do produkcji dodatki katalityczne do benzyny bezołowiowej oraz do oleju napędowego wraz z metodą ich dozowania. Przeprowadzone w warunkach rzeczywistych testy potwierdziły ich dodatni wpływ na proces spalania paliwa.
   W przypadku benzyny bezołowiowej:
  • zmniejszenie zużycia paliwa od 4,8% do 8,4% w stosunku do bazowego poziomu zużycia paliwa (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
  • zmniejszenie emisji niespalonych węglowodorów (THC) od 21,2% do 22,5% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
  • zmniejszenie emisji tlenku węgla (CO) od 7,7% do 12,7% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego),
  • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) od ok. 0,7% do ok. 3% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
  • zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx) od 1,8% do 6,7% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
  • Zgodnie z założeniami projektu potwierdzono brak negatywnego wpływu opracowanego dodatku na właściwości fizyko-chemiczne paliwa - benzyna bezołowiowa z dodatkiem opracowanego katalizatora zachowuje zgodność z normą PN-EN 228+A1:2017-06/Ap1.
  W przypadku oleju napędowego:
  • zmniejszenie zużycia paliwa od 6,6% do 8,6% w stosunku do bazowego poziomu zużycia paliwa (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
  • zmniejszenie emisji niespalonych węglowodorów (THC) od 46% do 56% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
  • zmniejszenie emisji tlenku węgla (CO) od 18,6% do 21,5% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego),
  • zmniejszenie emisji cząstek stałych (PM) od 13,5% do 17,5% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego),
  • zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx) od 1,8% do 6,7% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
  • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) od 1% do 19,3% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
  • zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx) od 1,9% do 4,8% w stosunku do poziomu bazowego (bez zastosowania dodatku katalitycznego).
  Zgodnie z założeniami projektu potwierdzono brak negatywnego wpływu opracowanego dodatku na właściwości fizyko-chemiczne paliwa - olej napędowy z dodatkiem opracowanego katalizatora będzie zachowywał zgodność z normą EN 590: 2013+A1:2017.

  ELEKTROWNIE

  Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliwa w różnego rodzaju kotłach energetyki zawodowej. Katalizator REDUXCO nie jest toksyczny i nie jest szkodliwy dla zdrowia i środowiska, działa jak inhibitor korozji. Główne zalety zastosowania katalizatora REDUXCO:
  • Zmniejszenie zużycia paliwa od 2-6 %.
  • Zmniejszenie emisji gazów szkodliwych CO, CO2, SOx, NOx.
  • Utrzymanie powierzchni grzewczych kotła w dobrym stanie.
  • Zwiększenie sprawności kotła i stabilizacja procesu spalania.
  • REACH ECH 01-2119406877-30-0000, liczne patenty.

  ELEKTROCIEPŁOWNIE

  Katalizator REDUXCO przyspiesza proces spalania czego efektem jest zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji gazów szkodliwych. Powoduje w maksymalnym stopniu dopalanie się paliwa. Główne zalety zastosowania:
  • Zmniejszenie zużycia paliwa od 3-10 %.
  • Zmniejszenie emisji gazów szkodliwych CO, CO2, SOx, NOx.
  • Utrzymanie powierzchni grzewczych kotła w dobrym stanie.
  • Zwiększenie sprawności kotła i stabilizacja procesu spalania.
  • Możliwość spalania paliwa o gorszych parametrach.

  CEMENTOWNIE

  Wdrożenia technologii REDUXCO w piecach cementowych przynosi wymierne korzyści zmniejszenia zużycia paliwa oraz poprawy jakości produktu. Nasza firma prowadziła wdrożenia w Polsce, Chorwacji i Vietnamie, poniżej główne zalety zastosowania REDUXCO w cementowniach:
  • Zmniejszenie zużycia paliwa.
  • Możliwość spalania paliwa o gorszych parametrach.
  • Polepszenie jakości produktu końcowego.
  • Zmniejszenie użycia energii na potrzeby własne.
  • Zwiększenie ilości surowca wsadowego.

  SILNIKI DIESEL / SILNIKI MORSKIE

  Rewelacyjne wyniki badań na silnikach spalinowych

  PYROLIZA NT WT

  nisko i wysoko temperaturowa

  PYROLIZA DAGAS NT

  PYROLIZA DAGAS NT/WT jest termiczną metodą utylizacji odpadów bez dostępu tlenu. Technologia ma bardzo szerokie zastosowanie, przystosowana jest do pracy ciągłej. Główne zastosowanie PYROLIZY DAGAS NT/WT:
  • Brak emisji gazów szkodliwych w procesie utylizacji odpadów.
  • Produkcja energii elektrycznej z gazów odpadowych.
  • Praca w warunkach podciśnienia, gazy nie wydostają się na zewnątrz.
  • Komercyjne wykorzystanie produktów po utylizacji odpadów.
  • Opatentowane rozwiązania zwiększenia efektywności utylizacji.


  PYROLIZA DAGAS WT

  Pyroliza wysoko temperaturowa przeznaczona jest głównie do utylizacji biomasy leśnej i agro oraz odpadów komunalnych. Oferowane rozwiązanie umożliwia produkcję prądu oraz energii cieplnej. Zalety pyrolizy DAGAS WT:
  • Produkcja energii elektrycznej z gazów odpadowych.
  • Praca w warunkach podciśnienia, gazy nie wydostają się na zewnątrz.
  • Brak emisji gazów szkodliwych w procesie utylizacji odpadów.
  • Minimalna ilość odpadu stałego po utylizacji.
  • Dodatkowe rozwiązania REDUXCO zwiększające wydajność instalacji.

  pyroliza DAGAS NT/WT

  TERMICZNA UTYLIZACJA ODPADÓW

  BIORUSTER

  bez kwasowe czyszczenie wyminników

  BIORUSTER - czyszczenie wymienników

  BIORUSTER to uniwersalna, skuteczna i całkowicie bezpieczna technologia chemicznego czyszczenia wymienników ciepła z produktów korozji oraz osadów wytrąconych z wody. Główne zalety zastosowania technologii BIORUSTER (in-situ):
  • Czyszczenie bez użycia kwasu solnego oraz bez demontażu wyminników.
  • Produkt BIORUSTER jest nie szkodliwy dla środowiska.
  • Właściwości bio-bójcze.
  • Szybkość i łątwość użycia technologii BIORUSTER.
  • Dopuszczenie do zasotosowania w elektrowniach jądrowych.

  zastosowania BIORUSTERA

  PONAD 700 wyczyszczonych instalcji przemysłowych i w obiektach mieszkalnych:
  • PRZEMYSŁ
   Mycie i trawienie instalacji oraz stacjonarnych wymienników ciepła.
  • KOTŁY CO
   Regeneracja i usuwanie osadów kamienia w kotłach grzewczych.
  • OBIEKTY MIESZKALNE
   Trawienie i usuwanie osadów kamienia w isntalacjach c.o. i c.w.u.
  • SZPITALE
   Usuwanie bakterii Legionelli, Staphyloccus, E.coli.

  czyszczenie bez kwasowe

  BIORUSTER

  ODSIARCZANIE SPALIN

  REDUSOX - redukcja tlenków siarki
  Półsuche odsiarczanie amoniakowe REDUSOX jest alternatywą dla mokrych skruberów i spełnia wymagania Dyrektywy 2010/75/EU zapewniając stopień odsiarczania gazów spalinowych o co najmniej 96%. Zalety zastosowania technologii REDUSOX:
  • Niższ koszty kapitałowe i eksploatacyjne.
  • Prosty schemat technologiczny, brak ścieków.
  • Produktem końcowym jest nawóz - proszek siarczanu amonu.
  • Sprzedaż nawozu rekompensuje zakup sorbentu.
  • Metoda pozwala ograniczyć emisję SO2 prawie do 100%.

  odsiarczanie spalin

  REDUSOX

  ODGAZOWYWANIE WODY

  fizyko-chemiczne odgazowanie wody
  Technologia odgazowania wody przeznaczona jest dla elektrociepłowni i nie wykorzystuje pary w procesie odgazowania. Główne zalety zasotosowania instalacji odgazowania DAGAS WG:
  • Poprawia sprawność systemów ciepłowniczych.
  • DAGAS WG nie wykorzystuje pary do odgazowania wody.
  • Długa żywotność sorbentu, szybka regenaracja.
  • DAGAS WG dostepne jest również w formie usługi.
  • Niskie koszty eksploatacji oraz koszty iwestycyjne.

  odgazowanie wody

  DAGAS WG 400/500/700/1000/1500

  BIOREMEDIACJA utylizacja odpadów

  usuwanie odpadów za pomocą żywych mikroorganizmów
  Bioremediacja jest metodą usuwania zanieczyszczeń organicznych przy udziale mikroorganizmów metodą in-situ czyli w miejscu ich powstawania bez konieczności przenoszenia zanieczyszczeń. Główne zastosowanie bioremediacji:
  • Utylizacja wysypisk komunalnych, zmniejszenie objętości do 50%.
  • Usuwanie substancji ropopochodnych z gleby i zbiorników wodnych.
  • Bardzo szybki proces rozkładu substancji organicznych (30-120 dni).
  • Eliminacja zapachów i odorów a także gryzoni i robactwa.
  • Rekultywacja wysypisk komunalnych do dowolnego wykorzystania.

  przedpaleniska dla kotłów

  DAGAS PP 1MW/5MW/10MW/20MW

  DAGAS sp. z o.o.

  nieskończone możliwości

  ul.Gośniewska 46, 05-660 Warka, POLSKA
  tel: +48 600 600 001 fax: +48 48 6672100

  Pytania ?

  info@dagas.pl

  Zadzwoń do nas

  +48 600 600 001

  Sprzedaż

  mmienkowski@dagas.pl

  Napisz do nas!