• slidebg1
  The future of technology
  DAGAS
  REDUXCO // PYROLIZA // BIORUSTER
 • slidebg1
  efektywne spalanie
  KATALIZATOR REDUXCO
  Elektrownie // Ciepłownie // Transport // Przemysł
 • slidebg1
  Optymalizacja spalania
  ENERGETYKA ZAWODOWA
 • slidebg1
  efektywne spalanie
  SILNIKI SPALINOWE
  Oszczędności w spalaniu i emisji spalin

NEWS AKTUALNOŚCI

Uczestnictwo w Targach Smart Cities India 2015 jest pierwszym krokiem naszej firmy na bardzo dynamicznym rynku Indyjskim w celu wprowadzenia technologii REDUXCO dla przemysłu energetyczmego, cementowego oraz transportu.
W maju w Fabryce Urządzeń Mechanicznych FUM została uruchomiona nowoczesna linia produkcyjna do malowania proszkowego. Jakość otrzymywanych produktów pozwala spełnić oczekiwania czołowych producentów EU oraz rynku krajowego.
W październiku już po raz drugi uczestniczyliśmy w misji handlowej w Australii gdzie mieliśmy możliwość zaprezentowania naszych technologii. Na targach ALL-ENERGY AUSTRALIA 2014 w Melbourne największe zainteresowanie było technologią REDUXCO.
FUM w Warce przekształciła się z producenta obrabiarek w przemyśle ciężkim na ośrodek badawczo-rozwojowy dla nowych technologii w dziedzinie spalania, energetyki, ekologii oraz chemii. Rozpoczynamy kolejny etap modernizacji FUM.
Nasza firma poraz kolejny została laureatem programu Ministerstwa Środowiska GreenEvo prezentując technologię termicznej utylizacji odpadów DAGAS NT/WT. Projekt GreenEvo promuje polskie technlogie pro-ekologiczne za granicą Polski.

NASZ ZESPÓŁ

najlepsi z najlepszych !!!

Szukasz pracy?

Wyślij do nas swoje CV !!!

nasi PARTNERZY

zapraszamy firmy do współpracy !!!

Swiss Chemical Solution

FRANCE, SWISS, POLAND

Małgorzata Francisci, Jean-Philippe Franisci
Tel: +33 (0) 493 802 519 Mob: +33 (0) 610 349 059
email: reduxco.france@orange.fr

PST Sp. z o.o.

ŻEGLUGA MORSKA

Tadeusz Michalski - Pełnomocnik Zarządu
Tel:+48 693 105 112
email: tsmichalski@gmail.com

МНФ

UKRAINA

14000, Украина, г. Чернигов, вул. Воровского, 10
Tel:+380 675064922, +380 673171457
mnfreduxco@gmail.com

МГУ

ROSJA

ООО"Новые технологии МГУ"
Tel: +79272682444
email: reduxco@mail.ru

TSQ

VIETNAM

TSQ Global Investment and Technology Solution
Tel: +84 (0) 41 466804738
email: info@tsqglobal.com

BIOCOL ENERGY

CANADA, USA

Darryl Laing
Tel: +1 (416) 891 2509
email: info@biocolenergy.com

nasi KLIENCI

firmy w których zastosowanie znalazły technologie DAGAS

DOWNLOAD

pliki, prezentacje
Prezentacja REDUXCO
Prezentacja PYROLIZA
Prezentacja BIORUSTER
REDUXCO - badania na silnikach
REDUXCO - badania na kotle WR-25
REDUXCO - zastosowanie w silnikach morskich (statki, barki, holowniki)
REDUXCO - zastosowanie w cementowniach
REDUXCO - badania na kotle TPP-200

POSZUKUKJEMY PARTNERÓW !!!

International partners wanted !!!

KATALIZATOR REDUXCO

efektywność spalania

ELEKTROWNIE

Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliwa w różnego rodzaju kotłach energetyki zawodowej. Katalizator REDUXCO nie jest toksyczny i nie jest szkodliwy dla zdrowia i środowiska, działa jak inhibitor korozji. Główne zalety zastosowania katalizatora REDUXCO:
 • Zmniejszenie zużycia paliwa od 2-6 %.
 • Zmniejszenie emisji gazów szkodliwych CO, CO2, SOx, NOx.
 • Utrzymanie powierzchni grzewczych kotła w dobrym stanie.
 • Zwiększenie sprawności kotła i stabilizacja procesu spalania.
 • REACH ECH 01-2119406877-30-0000, liczne patenty.

ELEKTROCIEPŁOWNIE

Katalizator REDUXCO przyspiesza proces spalania czego efektem jest zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji gazów szkodliwych. Powoduje w maksymalnym stopniu dopalanie się paliwa. Główne zalety zastosowania:
 • Zmniejszenie zużycia paliwa od 3-10 %.
 • Zmniejszenie emisji gazów szkodliwych CO, CO2, SOx, NOx.
 • Utrzymanie powierzchni grzewczych kotła w dobrym stanie.
 • Zwiększenie sprawności kotła i stabilizacja procesu spalania.
 • Możliwość spalania paliwa o gorszych parametrach.

TRANSPORT SAMOCHODOWY

Bardzo łatwe zastosowanie REDUXCO bezpośrednio do paliwa np. w czasie tankowania, powoduje zmniejszenie zużycia paliwa oraz odczuwalny wzrost mocy silnika jak również zmniejszenie dymienia przy pracy silnika na niskich obrotach. Główne zalety zastosowania REDUXCO:
 • Zmniejszenie zużycia paliwa do 12%.
 • Zmniejszenie emisji cząstek stałych PM do 74%.
 • Zmniejszenie emisji tlenku węgla (CO) do 90%.
 • Zmniejszenie emisji niespalonych węglowodorów (THC) do 40%.
 • Katalizator REDUXCO nie zmnienia właściwości fizyko-chemicznych paliwa..

TRANSPORT MORSKI

Katalizator REDUXCO testowany był na następujących jednostkach floty PŻM m/s "GIEWONT", m/s "IRMA", m/s "IRYDA", m/s "ISADORA", m/s "ISOLDA", od wrzesień 2010 do styczeń 2014. Wyniki badań przedstawiamy poniżej:
 • Średnie zmniejszenie zużycia paliwa 4,45%.
 • Zmniejszenie zużycia paliwa podczas manewrów 6,22%.
 • Zmniejszenie zużycia paliwa podczas ruchu marszowego 3,5%.
 • Stwierdzono wyraźną poprawę stanu technicznego silników morskich.
 • Stwierdzono całkowity zanik awarii układów wtryskowych paliwa.

CEMENTOWNIE

Wdrożenia technologii REDUXCO w piecach cementowych przynosi wymierne korzyści zmniejszenia zużycia paliwa oraz poprawy jakości produktu. Nasza firma prowadziła wdrożenia w Polsce, Chorwacji i Vietnamie, poniżej główne zalety zastosowania REDUXCO w cementowniach:
 • Zmniejszenie zużycia paliwa.
 • Możliwość spalania paliwa o gorszych parametrach.
 • Polepszenie jakości produktu końcowego.
 • Zmniejszenie użycia energii na potrzeby własne.
 • Zwiększenie ilości surowca wsadowego.

SILNIKI DIESEL / SILNIKI MORSKIE

Rewelacyjne wyniki badań na silnikach spalinowych

PYROLIZA NT WT

nisko i wysoko temperaturowa

PYROLIZA DAGAS NT

PYROLIZA DAGAS NT/WT jest termiczną metodą utylizacji odpadów bez dostępu tlenu. Technologia ma bardzo szerokie zastosowanie, przystosowana jest do pracy ciągłej. Główne zastosowanie PYROLIZY DAGAS NT/WT:
 • Brak emisji gazów szkodliwych w procesie utylizacji odpadów.
 • Produkcja energii elektrycznej z gazów odpadowych.
 • Praca w warunkach podciśnienia, gazy nie wydostają się na zewnątrz.
 • Komercyjne wykorzystanie produktów po utylizacji odpadów.
 • Opatentowane rozwiązania zwiększenia efektywności utylizacji.


PYROLIZA DAGAS WT

Pyroliza wysoko temperaturowa przeznaczona jest głównie do utylizacji biomasy leśnej i agro oraz odpadów komunalnych. Oferowane rozwiązanie umożliwia produkcję prądu oraz energii cieplnej. Zalety pyrolizy DAGAS WT:
 • Produkcja energii elektrycznej z gazów odpadowych.
 • Praca w warunkach podciśnienia, gazy nie wydostają się na zewnątrz.
 • Brak emisji gazów szkodliwych w procesie utylizacji odpadów.
 • Minimalna ilość odpadu stałego po utylizacji.
 • Dodatkowe rozwiązania REDUXCO zwiększające wydajność instalacji.

pyroliza DAGAS NT/WT

TERMICZNA UTYLIZACJA ODPADÓW

BIORUSTER

bez kwasowe czyszczenie wyminników

BIORUSTER - czyszczenie wymienników

BIORUSTER to uniwersalna, skuteczna i całkowicie bezpieczna technologia chemicznego czyszczenia wymienników ciepła z produktów korozji oraz osadów wytrąconych z wody. Główne zalety zastosowania technologii BIORUSTER (in-situ):
 • Czyszczenie bez użycia kwasu solnego oraz bez demontażu wyminników.
 • Produkt BIORUSTER jest nie szkodliwy dla środowiska.
 • Właściwości bio-bójcze.
 • Szybkość i łątwość użycia technologii BIORUSTER.
 • Dopuszczenie do zasotosowania w elektrowniach jądrowych.

zastosowania BIORUSTERA

PONAD 700 wyczyszczonych instalcji przemysłowych i w obiektach mieszkalnych:
 • PRZEMYSŁ
  Mycie i trawienie instalacji oraz stacjonarnych wymienników ciepła.
 • KOTŁY CO
  Regeneracja i usuwanie osadów kamienia w kotłach grzewczych.
 • OBIEKTY MIESZKALNE
  Trawienie i usuwanie osadów kamienia w isntalacjach c.o. i c.w.u.
 • SZPITALE
  Usuwanie bakterii Legionelli, Staphyloccus, E.coli.

czyszczenie bez kwasowe

BIORUSTER

ODSIARCZANIE SPALIN

REDUSOX - redukcja tlenków siarki
Półsuche odsiarczanie amoniakowe REDUSOX jest alternatywą dla mokrych skruberów i spełnia wymagania Dyrektywy 2010/75/EU zapewniając stopień odsiarczania gazów spalinowych o co najmniej 96%. Zalety zastosowania technologii REDUSOX:
 • Niższ koszty kapitałowe i eksploatacyjne.
 • Prosty schemat technologiczny, brak ścieków.
 • Produktem końcowym jest nawóz - proszek siarczanu amonu.
 • Sprzedaż nawozu rekompensuje zakup sorbentu.
 • Metoda pozwala ograniczyć emisję SO2 prawie do 100%.

odsiarczanie spalin

REDUSOX

ODGAZOWYWANIE WODY

fizyko-chemiczne odgazowanie wody
Technologia odgazowania wody przeznaczona jest dla elektrociepłowni i nie wykorzystuje pary w procesie odgazowania. Główne zalety zasotosowania instalacji odgazowania DAGAS WG:
 • Poprawia sprawność systemów ciepłowniczych.
 • DAGAS WG nie wykorzystuje pary do odgazowania wody.
 • Długa żywotność sorbentu, szybka regenaracja.
 • DAGAS WG dostepne jest również w formie usługi.
 • Niskie koszty eksploatacji oraz koszty iwestycyjne.

odgazowanie wody

DAGAS WG 400/500/700/1000/1500

BIOREMEDIACJA utylizacja odpadów

usuwanie odpadów za pomocą żywych mikroorganizmów
Bioremediacja jest metodą usuwania zanieczyszczeń organicznych przy udziale mikroorganizmów metodą in-situ czyli w miejscu ich powstawania bez konieczności przenoszenia zanieczyszczeń. Główne zastosowanie bioremediacji:
 • Utylizacja wysypisk komunalnych, zmniejszenie objętości do 50%.
 • Usuwanie substancji ropopochodnych z gleby i zbiorników wodnych.
 • Bardzo szybki proces rozkładu substancji organicznych (30-120 dni).
 • Eliminacja zapachów i odorów a także gryzoni i robactwa.
 • Rekultywacja wysypisk komunalnych do dowolnego wykorzystania.

przedpaleniska dla kotłów

DAGAS PP 1MW/5MW/10MW/20MW

PRZEDPALENISKA dla kotłów

palniki na paliwa stałe
Technologia DAGAS PP umożliwia bezpośrednie spalenie biomasy, torfu oraz węgla brunatnego z wykorzystaniem istniejącej struktury kotłowej. Działa niemal na wszystkich rodzajacha paliw alternatywnych.
 • Spalanie biomasy, torfu oraz węgla brunatnego
 • Technologia nie wymaga zmian w konstrukcji kotła.
 • Wykorzystanie istniejących kotłów.
 • Zastosowanie do kotłów parowych oraz grzewczych.
 • Niskie koszty eksploatacji.

DAGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt o nr POIR.02.03.02-14-0061/18
pt. „Opracowanie technologii usprawnienia procesu spalania w kotłach spalających biomasę słabej jakości”
Projekt współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
w ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚPCelem projektu jest opracowanie technologii usprawnienia procesu spalania w kotłach spalających biomasę słabej jakości (o dużej zawartości wilgoci i niejednorodnym składzie), która stanowić będzie nowy produkt (usługę) w ofercie handlowej DAGAS.

Rezultatem projektu będzie nowa usługa bazująca na opracowanej w projekcie technologii usprawnienia procesu spalania wraz z składem chemicznych modyfikatora spalania, dedykowanego, do instalacji opalanych biomasą słabej jakości. W zależności od stanu technicznego instalacji i jakości stosowanego paliwa, oszczędności wynikające ze zużycia surowców energetycznych (biomasa słabej jakości) przy generowaniu analogicznej wielkości ciepła będą wynosić ok. 5%.

Wartość projektu: 489 774, 95 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 338 462, 25 złDAGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt o nr RPLD.01.02.02-10-0049/18-00
pt. „Opracowanie przez Dagas Sp. z o.o. innowacyjnych modyfikatorów spalania do paliw silnikowych”
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych uniwersalnych dodatków katalitycznych do oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej, możliwych do zastosowania w silnikach spalinowych o różnych konstrukcjach, pełniących funkcję katalizatorów ograniczających osadzanie sadzy i substancji smolistych, zapewniających ich dopalanie oraz obniżających emisję niepożądanych substancji, w tym tlenku węgla, cząstek stałych, niespalonych węglowodorów oraz rozpuszczalnych cząstek organicznych do atmosfery, a jednocześnie poprawiających wydajność procesów spalania i obniżających zużycie stosowanych paliw.


Okres realizacji: od 01.02.2019 do 30.04.2021
Nazwa Beneficjenta: Dagas Sp. z o.o.
Wartość projektu: 7 189 890,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 345 375,00 złDAGAS sp. z o.o.

nieskończone możliwości

ul.Gośniewska 46, 05-660 Warka, POLSKA
tel: +48 48 6672887, fax: +48 48 6672100

Pytania ?

info@dagas.pl

Zadzwoń do nas

+48 48 6672887

Sprzedaż

sales@dagas.pl

Napisz do nas!